tarieven

Inschrijfgeld (bij start van de lessen) € 18.-

Inschrijven is vrijblijvend. U betaalt pas inschrijfkosten als uw kind ook daadwerkelijk met de zwemlessen start. Maakt u geen gebruik van de inschrijving dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer u na de inschrijving alsnog besluit om uw kind niet bij ons te laten zwemmen verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven.

Leskaart Ulingshof, Venlo: 8 weken € 112.- (één les per week)
De leskaart geldt voor 8 lessen van 45 minuten in een aaneengesloten periode met uitzondering van de vakantiesluitingen van de zwemschool en/of feestdagen (zie agenda).

Losse les 45 min € 14.-
Een losse les kan van toepassing zijn op een kind dat komt voorzwemmen of extra les nodig heeft.

Diplomageld: € 7.- voor Diploma A, B of C
Bij ons betaalt u slechts € 7.- voor het afzwemmen van uw kind voor Diploma A, B of C. Afzwemmen vindt nu plaats in week 8 van de leskaart, tijdens de reguliere les. Het afzwemmoment duurt ongeveer 45 minuten.

Aanschaf kurk € 15.-
Er bestaat de mogelijkheid om een kurk aan te schaffen om zelf te oefenen, bijvoorbeeld tijdens vakanties.

Betaling

Betaling is uitsluitend mogelijk door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL47 RABO 0356 6867 36 ten name van Zwemschool Bommetje met vermelding van de naam van het kind, tijd, dag en locatie (zie Algemene Voorwaarden).