huisregels

Veiligheid, hygiëne en gedragsregels in en rond het zwembad zijn in het belang van uw kind. Het naleven van de gedragsregels zorgt voor plezier voor iedereen. Mede in het belang van de veiligheid dienen de volgende huisregels te worden opgevolgd:

• Houdt u er alstublieft rekening mee dat de zwemschool te gast is in het zwembad. Aanwijzingen van de lesgever of het personeel van de accommodatie dienen te worden opgevolgd.

• Parkeren is alleen mogelijk op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Houdt u zich aan de geldende snelheidsregels ter plaatse.

• Tien minuten voor aanvang van de les kunnen de kinderen zich omkleden. Vijf minuten voor aanvang kunnen zij het zwembad betreden.

• Het zwembad mag alleen betreden worden op blote voeten of met badslippers. Tijdens het afzwemmen zullen blauwe slofjes beschikbaar zijn.

• Afzwemlocatie Venlo: voor de kinderen die de diploma-eisen beheersen, wordt altijd gepland op de laatste zondag van een leskaart in week 8.

• Om veiligheids- en hygiënische redenen zijn buggy's, rennen, glaswerk, drank en meegebrachte etenswaren niet toegestaan in de zwemzaal.

• Gelieve de kinderen niet af te leiden. Broertjes en zusjes kunnen niet meezwemmen.

Om afwezigheid van zwemlessen te melden, dient u deze minstens één dag van tevoren door te geven via e-mail, sms of WhatsApp. Voor ziekmeldingen en het plannen van inhaallessen verzoeken wij u vriendelijk om op donderdag telefonisch contact op te nemen via T: 06-13760009.

Indien u een afgeschermd nummer heeft, gelieve de ziekmelding per sms te sturen, onder vermelding van de naam van het kind, de tijd en de dag van de gemiste les. Vroegtijdige meldingen van afwezigheid stellen ons in staat om andere kinderen die eerder ziek waren in te plannen voor een inhaalles.

Bij twee ziekmeldingen heeft u automatisch recht op één inhaalles. Neem hiervoor op donderdag telefonisch contact met ons op. We zullen dan samen een geschikt moment vinden voor de inhaalles, en tevens kijken naar mogelijkheden voor de andere gemiste les. Voor afwezigheid om andere redenen dan ziekte wordt geen inhaalles aangeboden.