huisregels

Veiligheid, hygiëne en gedragsregels in en rond het zwembad zijn in het belang van uw kind. Het naleven van de gedragsregels zorgt voor plezier voor iedereen. Mede in het belang van de veiligheid dienen de volgende huisregels te worden opgevolgd:

• Houdt u er alstublieft rekening mee dat de zwemschool te gast is in het zwembad. Aanwijzingen van de lesgever of het personeel van de accommodatie dienen te worden opgevolgd.

• Parkeren is alleen mogelijk op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Houdt u zich aan de geldende snelheidsregels ter plaatse.

• Tien minuten voor aanvang van de les kunnen de kinderen zich omkleden. Vijf minuten voor aanvang kunnen zij het zwembad betreden.

• Het zwembad mag alleen betreden worden op blote voeten of met badslippers. Tijdens het afzwemmen zullen blauwe slofjes beschikbaar zijn.

• Afzwemlocatie Venlo: voor de kinderen die de diploma-eisen beheersen, wordt altijd gepland op de laatste zondag van een leskaart in week 8.

• Om veiligheids- en hygiënische redenen zijn buggy's, rennen, glaswerk, drank en meegebrachte etenswaren niet toegestaan in de zwemzaal.

• Gelieve de kinderen niet af te leiden. Broertjes en zusjes kunnen niet meezwemmen.

Af- en ziekmeldingen en inhaallessen graag zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven op T: 06-13760009. Bij geen gehoor wordt altijd teruggebeld. Indien u een afgeschermd nummer heeft, dient u de ziekmelding te sms'en onder vermelding van de naam van het kind, de tijd en de dag. Tijdige meldingen van absentie geven ons de gelegenheid om andere kinderen die ziek zijn geweest in te plannen voor een inhaalles. Bij twee ziekmeldingen heeft u sowieso recht op één inhaalles. U kunt hiervoor telefonisch contact met ons opnemen. Dan zal in overleg een geschikt inhaalmoment worden gepland, en er wordt tevens gezocht naar een mogelijkheid voor de andere gemiste les. Voor afmeldingen om andere redenen dan ziekte wordt geen inhaalles aangeboden.